Рус Укр Eng

Новости


16 мая 2016
Информация о проведении общего собрания акционеров

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ» (надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів (надалі - Загальні збори), які відбудуться 29.06.2016р. об 11:00 за адресою: Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14 (кімната переговорів). Акціонери (їх представники) реєструються для участі у Загальних зборах за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 21.06.2016р. Перелік питань, включених до проекту порядку денного (перелік питань, що виносяться на 1. Обрання членів Лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів. 3. Припинення  повноважень членів Наглядової Ради Товариства. 4. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. 6. Припинення повноважень Ревізора Товариства. 7. Обрання Ревізора Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правового договору з  Ревізором, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з 9. Зміна місцезнаходження Товариства. 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства. 11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 12. Затвердження Положення про Правління Товариства. 13. Затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства. 14. Затвердження Положення про Загальні Збори Товариства. Проекти рішень (крім кумулятивного голосування з питань 4 та 7 проекту порядку денного) щодо питань, включених до проекту порядку денного: 1. Обрання членів Лічильної комісії. Проект рішення: «Обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб у складі: Голови лічильної комісії – Решетняк Валентини Іванівни; Члена лічильної комісії – Трошечко Андрія Володимировича; Члена лічильної комісії – Кобець Юрія Анатолійовича.» 2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів. Проект рішення: «Обрати головою позачергових Загальних зборів Кучера Дмитра Володимировича; Обрати секретарем позачергових Загальних зборів Страшко Ірину Володимирівну.» 3. Припинення  повноважень членів Наглядової Ради Товариства. Проект рішення: «Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Страшко Р.В., Страшко І.В., Кучер 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк повноважень – до наступних річних Загальних зборів. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними зборами умовах.» 6. Припинення повноважень Ревізора Товариства. Проект рішення: «Припинити повноваження Ревізора Товариства Кулик І.В.» 8. Затвердження умов цивільно-правового договору з  Ревізором, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Ревізора визначаються відповідно до Положення про Ревізійну Комісію (Ревізора), строк повноважень – до наступних річних Загальних зборів. Уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства підписати цивільно- правовий договір з Ревізором Товариства на затверджених Загальними зборами умовах.» 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Кучера Д.В. на підписання нової редакції Статуту Товариства.» 10. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. Проект рішення: «Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.» 11. Затвердження Положення про Правління Товариства. Проект рішення: «Затвердити Положення Правління Товариства.» 12. Затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства. Проект рішення: «Затвердити Положення про Загальні Збори Товариства.» Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: sk-point.com. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14 (кімната переговорів) до дати проведення Загальних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00 годину; та в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення: Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14 (кімната переговорів). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Кучер Дмитро Володимирович. Про бажання ознайомитися з матеріалами прохання повідомляти завчасно. Контактна особа Голова Правління Кучер Дмитро Володимирович. Довідки за телефоном: +38 (044) 364-57- 47. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова Правління Кучер Д.В.
  

« Вернуться назад


  Новости (все новости)   Акции (все акции)
  • Страховая компания "Поинт" предлагает новый продукт: 60% стоимости КАСКО за 100% ответственности!!!
  • 20 литров бензина А95 в подарок
  • Страховая компания "Поинт" предлагает получить скидку на КАСКО 25 %
  • Страховая компания "Поинт" предлагает получить скидку на ОСАГО 20 %

на главную написать письмо