Программа страхования «VIP»


Програма «Еліт» розроблена на основі та у відповідності до умов Правил добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров‘я) від 23.11.2006 № 1062440 (далі - Правила).

Предмет страхування - майнові інтереси, пов‘язані з життям, здоров‘ям Застрахованої особи.

Страховик – ПАТ «Страхова компанія «ПОІНТ»

Страхувальник – дієздатна фізична або юридична особа. Страхувальник - фізична особа може укладати договори страхування починаючи з 18-річного віку.

Застрахована особа (надалі ЗО) - фізична особа віком від 18 до 60 років.

Вигодонабувач – згідно з чинним законодавством України.
 

1. УМОВИ СТРАХУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ

 
1.1. Територія дії Договору страхування - Україна.
1.2. Строк дії страхового захисту - 1 рік.

1.3. Обслуговування ЗО – на базі лікувальних установ державної, відомчої та приватної форми власності за направленням Страховика (надалі ЛПЗ).

1.4. Страхова сума – 150 000 грн. на кожну ЗО.

1.5. Страховий тариф – 4,328%

1.6. Страховий платіж – 6 492,00 грн.

1.7. Страхові випадки - факт отримання ЗО в ЛПЗ, передбачених Договором страхування або погоджених зі Страховиком, медичної допомоги у межах переліку та обсягах, передбачених Договором страхування, а також отримання необхідних медикаментів та матеріалів, що призначені лікуючим лікарем, з приводу захворювання, та (або) загострення хронічного захворювання, та (або) нещасного випадку.

1.8. Страхова виплата здійснюється - шляхом оплати медичній установі та/або аптеці вартості наданої ЗО медичної допомоги та/або медикаментозного забезпечення на підставі документів визначених в договорі про співробітництво вищезазначених установ.

У випадках, коли ЗО отримала медичну допомогу та/або придбала медикаменти за свій рахунок (в екстрених випадках або після узгодження зі Страховиком), Страховик відшкодовує ЗО вартість медичної допомоги та/або медикаментів, на підставі наданих документів ЗО (договір страхування, документ, який засвідчує ЗО, первинна медична документація або витяг з історії хвороби із зазначенням профілю відділення, захворювання, фіскальний чек (касова квитанція) про сплату отриманих медичних послуг, рецепт лікаря з особистою печаткою та фіскальний чек аптечного закладу, про сплату отриманих медикаментів (в разі відсутності в фіскальному чеку назви придбаних медикаментів додатково надається товарний чек) і т.ін).

1.9. Коло потенційних клієнтів – програми страхування розраховані на страхування юридичних осіб або колективу підприємств з чисельністю працівників від 20 осіб. Передбачається укладання договорів з повнолітніми членами сім’ї працівників підприємства (по узгодженню з Управлінням особистого страхування).

Перелік послуг за цією програмою

● медичні консультації по телефону

● медичне обслуговування через довірених лікарів

● запис на прийом до лікаря

● організація лікувального процесу

● контроль якості медичного обслуговування

● забезпечення послугами на території України

● організація невідкладної і швидкої медичної допомоги
Амбулаторно-поліклінічна допомога

● надання консультацій вузькопрофільних спеціалістів в поліклінічних відділеннях медичних закладів;

● виклик лікаря додому, до офісу (іншого місця перебування ЗО);

● профілактична і лікувальна допомога по направленню лікаря до ЛПЗ (включаючи будь-яке фізіотерапевтичне лікування, що призначається і проводиться за медичними показаннями – сумарно за рік не більше 20 сеансів);

● медикаментозне забезпечення для лікування гострого та загострення хронічного захворювання, травми;

● доставка медикаментів;

● відшкодування вартості медикаментів (в екстрених випадках або після узгодження зі Страховиком, у разі самостійного придбання медикаментів ЗО);

● організація хірургічних оперативних втручань в амбулаторних умовах;

● вакцинація проти грипу в осінньо-зимовий період (1 раз протягом строку дії Договору страхування);

● вітамінопрофілактика (1 раз протягом строку дії Договору страхування);

● формування внутрішньофірмової аптечки (Страховик здійснює поповнення аптечки 1 раз протягом строку дії Договору страхування за заявою Страхувальника). *

Лабораторно-діагностичні дослідження:

● лабораторні (клінічні, біохімічні, гормональні дослідження крові і сечі, дуоденального вмісту, калу);

● рентгенологічні;
● ендоскопічні;
● ультразвукові;
● функціональна діагностика.

Невідкладна та швидка медична допомога

● виїзд бригади невідкладної допомоги, в тому числі спеціалізованої бригади;

● первинний огляд;

● встановлення попереднього діагнозу;                    
● надання невідкладної допомоги за життєвими показниками;

● медикаментозне забезпечення;

● транспортування і госпіталізація ЗО до медичних установ, передбачених Програмою.

Екстрена та планова стаціонарна допомога

● планова та ургентна госпіталізація;

● оперативне лікування;

терапевтичне лікування, лікувальні процедури;

консультації та інші професійні послуги лікарів;

супровід довіреного лікаря;

● проведення діагностичних тестів, крім виключень, зазначених в Договорі страхування;

● проведення лабораторних досліджень;

● оперативне лікування і лікувальні маніпуляції;

● анестетики та їх введення;

● медикаментозне забезпечення;

● доставка медикаментів;

● покращене харчування;

● проведення фізіотерапії і лікувальної фізкультури, за показанням лікаря та необхідних для відновлення після захворювань, травм та медичних станів, що покриваються даною програмою. Можливість проведення масажу вдома.

 
До відома!

·         програма страхування не покриває витрати по перебуванню в стаціонарі особи, яка супроводжує ЗО;

·         при обслуговуванні в комерційних медичних закладах отримання лікарняних листів не передбачено чинним законодавством України.

Стоматологічна допомога (планова та екстрена)

● огляд, діагностика і консультація лікаря – стоматолога;

● лікування (терапевтичне і хірургічне) - карієсу, гінгівіту, стоматиту, лікування каналів (пульпіт, періодонтит), видалення зуба, депульпация тощо;

● рентген (попередній і контрольний);

● анестезія;

● протезування, за наслідками нещасного випадку;

реставрація зубів, за наслідками нещасного випадку;

стоматологічна фізіотерапія;

надання стоматологічної допомоги в державних та приватних стоматологічних клініках.

                         

Ліміт на стоматологічну допомогу – 2 000,00 грн.

                         
Виключення:

-          протезування та реставрація зубів;

-          лікування хронічних захворювань ясен, зубів, зняття зубного каменю;

-          косметичні процедури (відбілювання зубів, ортодонтія т.і.).

 
Оздоровчі послуги

● басейн;

● тренажерний зал;

● лікувально-оздоровчі програми, масаж, фітнес;

● ліміт 30 сеансів протягом строку дії Договору страхування. Проходження оздоровчих процедур відбувається у лікувально-оздоровчих закладах, обраних Страховиком.

 

1.10. Дії Страхувальника (ЗО) при настанні страхового випадку - Обслуговування ЗО здійснює «Центр інформаційної підтримки клієнтів ПАТ «Страхова компанія «ПОІНТ» (ЦІПК).

При страховому випадку ЗО звертається до ЦІПК за номерами, вказаними в його страховій картці або Договорі страхування. Працівник ЦІПК приймає дзвінок від ЗО, отримує наступну інформацію:

-          П.І.Б.;

-          Місце роботи;

-          Індивідуальний номер ЗО або номер Договору страхування;

-          Контактний номер телефону.

За отриманими даними працівник ЦІПК проводить ідентифікацію клієнта, перевіряє термін дії Договору страхування та програму страхування, відповідно до якої ЗО отримує послуги. В процесі лікування ЗО працівник ЦІПК контролює стан здоров’я ЗО, необхідність додаткових обстежень, повторних консультацій, призначення медикаментів і т.і.